ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัวช่วยชาวบ้าน

ตราด – จะสุขหรือทุกข์”เราจะไม่ทิ้งกันคนบ้านเดียวกัน”เดินหน้าช่วยเหลือประชาชน

ตราด/จะสุขหรือทุกข์”เราจะไม่ทิ้งกันคนบ้านเดียวกัน”เดินหน้าช่วยเหลือประชาชนในเมื่อประชาชนได้รับความเดือดร้อนพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างประชาชน

เมื่อเวลา 09.30น. วันที่ 5 ก.พ.2565 นายกิตติธัช ไชยอรรถ (ป๋าชาติ) ที่ปรึกษารัฐมตรีว่าการกระทรวงอุดสาหกรรม ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้ในพื้นที่หมู่บ้านบางอินหมู่ 6 ต.คลองใหญ่ โดยได้รับประสานงานมาจาก นายวิสันต์ หอยสังข์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบางอิน พร้อมด้วยนายวีระชัย ประทีปาระยะกุล ผู้ใหญ่บ้านบางอิน หมู่ 6 ต.คลองใหญ่ จ.ตราด พร้อมมอบข้าวสารและไข่จํานวน 10 ชุด ทั้งสองหมู่บ้าน หมู่ 6 ต.คลองใหญ่ และหมู่ 1 ต.คลองใหญ่โดยมีนายธรรมนูญ สวัสดี ผู้ใหญ่บ้านป้ายแดงหมู่ 1 บ้านเจ๊กลัก ต.คลองใหญ่ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและนายเสาร์ พรมรอด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลคลองใหญ่ได้ร่วมกัน

มอบข้าวสารและไข่ให้ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้ จํานวน 10 ชุด ทั้ง 2 หมู่บ้าน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น และเพื่อเป็นขวัญกําลังใจและกันในฐานะลูกหลานคนอําเภอคลองใหญ่พร้อมเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงพบปะพูดคุยผู้ยากไร้ และผู้สูงอายุเป็นต้น เข้าได้ เข้าถึงบ้าน พร้อมช่วยเหลือประชาชนชาวอําเภอคลองใหญ่”คนบ้านเดียวกัน”(ป๋าชาติ)ต่อไป/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ตราด