ข้าราชการไทยข่าวพาดหัวช่วยชาวบ้านเศรษฐกิจ

ผู้ว่าฯนราธิวาส เปิดโครงการสืบสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ประเพณีท้องถิ่น อำเภอเมืองนราธิวาส ประจำปี 2563 มุ่งส่งเสริมวัฒนธรรมอาหารและการแต่งกายพื้นถิ่นในสังคมพหุวัฒนธรรม

ผู้ว่าฯนราธิวาส เปิดโครงการสืบสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ประเพณีท้องถิ่น อำเภอเมืองนราธิวาส ประจำปี 2563 มุ่งส่งเสริมวัฒนธรรมอาหารและการแต่งกายพื้นถิ่นในสังคมพหุวัฒนธรรม

วันนี้ (15 ส.ค. 63) ที่ตลาดนัดสะพานยาว หมู่ที่ 1 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดโครงการสืบสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ประเพณีท้องถิ่น อำเภอเมืองนราธิวาส ประจำปี 2563 โดยมีนางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนร่วมกิจกรรม

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมคณะ ได้เยี่ยมชมบูทอาหารและขนมพื้นถิ่นของจังหวัดนราธิวาส ที่นำให้ชมและชิม อาทิ นาซิกายอ ละแซ ข้าวยำสมุนไพร ตูปะ ขนมเจาะหู เตาะเตาะ บาตาบูโระ อาเกาะ ข้าวหมาก ปูโละมาอีแก ฯลฯ รวมทั้งมีการสาธิตวาดลวดลายเรือกอและจำลอง การจัดแสดงผลิตภัณฑ์กระจูด และการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร นอกจากนี้ ยังมีการแสดงรำไทยประยุกต์ การแสดงดนตรี การแสดงดีเกฮูลู และการแสดงกลองยาว ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยพุทธ – ไทยมุสลิม เพื่อเสริมสร้างให้เกิดความสมานฉันท์และความสงบสุขในพื้นที่ และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐและประชาชนในพื้นที่

 


สำหรับตลาดนัดสะพานยาว เดิมเป็นสะพานไม้ทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ภายหลังมีการปรับปรุงทำให้ได้รับความสนใจจากประชาชนมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก จนกลายเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และต่อยอดสู่การเป็นตลาดจำหน่ายสินค้า โดยได้เริ่มเปิดตลาดครั้งแรกเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562 จุดเด่นของตลาดนัดสะพานยาวคือบรรยากาศของทุ่งนาสีเขียวสบายตา ซึ่งเป็นจุดชมวิวในยามเย็น และจุดถ่ายภาพ โดยมีการจำหน่ายอาหารพื้นบ้าน ขนมพื้นเมืองและสินค้าต่างๆ ใช้สโลแกนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวว่า “ห้อยขา กินลม ชมทุ่ง” เปิดตลาดทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 16.30 – 20.00 น.

ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส