การเมืองข่าวพาดหัว

รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาลงพื้นที่พบปะ เยี่ยมเยือน ชุมชนบ้านท่าขันทอง

รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาลงพื้นที่พบปะ เยี่ยมเยือน ชุมชนบ้านท่าขันทอง

บ่ายวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยนายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว และคณะ เดินทางลงพื้นที่พบปะ เยี่ยมเยือน ชุมชนบ้านท่าขันทอง ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยมี นายปกรณ์ สุริวรรณ นายอำเภอเชียงแสน นางอมร อายุปัน ผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทยเชียงราย นายเสริฐ ไชยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้นำชุมชน ประชาชน ชุมชนบ้านท่าขันทองได้ร่วมกันให้การต้อนรับอย่างคับคั่ง

ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมคณะ ได้ร่วมรับประทานอาหาร และชมการแสดงวิถีพื้นบ้าน อีกทั้ง ได้เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ด้านอาหาร และศูนย์การเรียนรู้สมุนไพร ชมผลิตภันฑ์ท้องถิ่น อีกทั้ง ได้รับฟังการดำเนินการของชุมชน รวมถึงปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า พร้อมที่จะหาแนวทางในการสนับสนุน ช่วยเหลือ ในสิ่งที่ชุมชนยังขาดตก บกพร่อง ซึ่งให้มั่นใจว่ารัฐบาลจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล ว่าด้วยให้มีการมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ การดำรงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ ให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนต่อไป

บ้านท่าขันทองเป็นหมู่บ้านต้นแบบวัฒนธรรม เป็นชุมชนอีสานล้านนา ที่อพยพมาจากหลายจังหวัดทางภาคอีสาน มารวมตัวกันอยู่ที่บ้านท่าขันทอง ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เป็นหมู่บ้านที่ชนะเลิศการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุข มีความหลากหลายของกลุ่มอาชีพ มีหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ จากทั่วประเทศ เดินทางมาศึกษาดูงานอย่างมากมาย ซึ่งพื้นที่ของหมู่บ้านมีลักษณะยาวเลียบไปตามแนวแม่น้ำโขง เห็นวิวทิวทัศน์สวยงาม มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่อบอุ่นปลอดภัย โดยมีกิจกรรมการท่องเที่ยว ในชุมชน ประกอบด้วย การล่องเรือตามรอยนครโบราณสุวรรณโคมคำ กิจกรรมชมวิถีชีวิตสองฝั่งแม่น้ำโขง การเก็บสาหร่ายแม่น้ำโขง การฝึกการทอผ้า ดูงานการทำเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง ชมการเลี้ยงปลาในกระชัง กิจกรรมดำนา การนั่งรถอีต๊อกชมทุ่ง อีกทั้ง ยังมีที่พักโฮมสเตย์ไว้รองรับให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งโฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง ยังเป็นโฮมสเตย์ ที่ได้รับมาตราฐาน SHA ประเภทโรงแรมและห้องประชุม ตามโครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย อีกด้วย

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า จากสถานการณ์ Covid -19 ที่ผ่านมา ได้รับฟังปัญหาเดือดร้อนจากผู้ประกอบการ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งหลังจากมีมาตรการผ่อนคลาย ได้ประเมินว่ามีจังหวัดไหนที่สามารถเริ่มกลับมาฟื้นฟู หรือมีจังหวัดไหนที่ได้รับผลกระทบด้านการท่องเที่ยว ซึ่งจากการที่ได้ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย และได้คุยกับผู้ประกอบการแล้วนั้น ทราบว่าการท่องเที่ยว ยังสามารถขับเคลื่อนไปได้เนื่องจาก จังหวัดเชียงรายอาศัยการท่องเที่ยวจากภายในประเทศ แต่จะมีบางพื้นที่อย่างเช่นพื้นที่ แนวชายแดนที่ได้รับผลกระทบ เช่น การค้าชายแดน ที่ได้รับผลกระทบจากการปิดด่านชายแดน โดยทางรัฐบาลและกระทรวงการต่างประเทศ ยังอยู่ในช่วงการหารือและประเมินสถานการณ์ ที่จะสามารถนำไปสู่การกลับมาเปิดการชายแดนได้ตามปกติ ซึ่งถ้าหากมีการเปิดชายแดน คาดว่าจังหวัดเชียงรายจะเป็นจังหวัด อันดับแรก ๆ ที่จะสามารถฟื้นฟูได้ สืบเนื่องการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายอาศัยการท่องเที่ยวภายในประเทศ และสามารถรองรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ เช่น ลาว เมียนมาร์ และประเทศจีนได้

จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ได้เดินทางไปพบผู้ประกอบการเรือนำเที่ยวแม่โขงเดลต้า ที่ได้อัปปางอยู่ในบริเวณแม่น้ำโขง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ซึ่งก็ได้หารือกับเจ้าหน้าที่ทหารเรือ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยลาดตระเวนตามลำน้ำโขง คาดว่าจะประเมินสถานการณ์ และทำการกู้เรือให้เร็วที่สุด คาดว่าภายใน 2-3 วันนี้จะสามารถกู้ได้ แต่ต้องประเมินสถานการณ์จากกระแสน้ำและระดับน้ำ ซึ่งจะทำการกู้ตามหลักวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญ อีกทั้ง กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา จะได้ดำเนินการ หารือกับบริษัทประกันภัย และธนาคาร ซึ่งจะเป็นตัวกลางในการประสาน ในการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายต่อไป

เครดิตข่าว โดย / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

ทีมข่าว ทั่วไทยนิส์ รายงาน