ข่าวพาดหัวท่องเที่ยว

นักท่องเที่ยวภาคอีสาน เล็งเที่ยวชายฝั่งทะเล เพชรบุรี ประจวบ

นักท่องเที่ยวภาคอีสาน เล็งเที่ยวชายฝั่งทะเล เพชรบุรี ประจวบ

วันที่ 16 ส.ค.63 นายกอกฏ โอภาส รองผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สนง.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับนางสาวชมพู มฤศโชติ ผอ.ททท.สนง.เพชรบุรี นำผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว เดินทางไปร่วมงานส่งเสริมการขายการห่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียเหนือจังหวัดอุดรธานี “คึดฮอด อีสานเขียว เที่ยวหน้าฝน” ณ ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติมลฑาทิพย์ ฮอลล์ จังหวัดอุดรธานี โดยมี นายวสันต์ กิตติกุล นายกสมาคมโรงแรมไทย ภาคตะวันตก (เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์) นายกฤษดา หมวดน้อย ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ และผู้ประกอบการ เข้าร่วม มีสื่อมวลขนแขนงต่างๆให้ความสนใจจำนวนมาก

โดย นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวต้อนรับผู้ประกอบการ นายนพดล ภาคพร รองผู้ว่าการการ ททท. และ นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ททท.ร่วมดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขาย product Briefing ซึ่งมีการนำสนอข้อมูลสินค้า บริการท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และการส่งเสริมการตลาด ผู้ซื้อพบผู้ชายในรูปแบบ Business to Business นำเสนอโปรโมชั่น กระตุ้นการขาย โดยการสนับสนุนจาก ททท.และเชื่อมโยงการเสนอขายท่องที่ยวในช่องทางสื่อออนไลน์

นายนพดล ภาคพร รองผู้ว่าการ ททท. เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้ สำนักงานการท่องเที่ยวภาคอีสาน จังหวัดต่างๆ ประสานงานกับจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์เชื่อมโยงการท่องเที่ยวทางทะเล ให้มากยิ่งขึ้น เช่นเกาะทะลุ ที่มีทรัทยากรธรรมชาติที่สวยงาม เหมาะกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว

นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ททท.กล่าวว่า วันนึ้ภาคอีสานได้เปิดตลาดการท่องเที่ยวแล้ว โดย ททท.ได้พยายามเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทุกจังหวัด ซึ่งจะจัดให้ผู้ประกอบการภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคกลาง ได้พบกับภาคอีสานอีก 4 ครั้งใน 4 จังหวัดเร็วๆนี้

 

นายกอกฏ โอภาส รอง ผอ.ททท.สนง.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ได้นำผู้ประกอบการท่องเที่ยวในจังหวัด เดินทางมานำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดประจวบฯ แลกเปลี่ยนนักท่องเที่ยว ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการท่องเทียวภาคอีสานจำนวนมาก และจะนำนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวประจวบฯเร็วๆนี้

นายกฤษดา หมวดน้อย ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ กล่าวว่า ได้นำเสนอสภาพภูมิประเทศของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บนเวทีแห่งการแลกเปลี่ยน ทั้งภูเขา ชายหาดทะเลที่สวยงามยาวตลอดแนว ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวจำ