ข้าราชการไทย

อธิบดีกรมบัญชีกลางพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานและเยี่ยมเยือนให้กำลังใจผู้บริหาร ข้าราชการ บุคคลากร หน่วยงานในสังกัดสำนักกงานคลังจังหวัดเชียงราย

อธิบดีกรมบัญชีกลางพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานและเยี่ยมเยือนให้กำลังใจผู้บริหาร ข้าราชการ บุคคลากร หน่วยงานในสังกัดสำนักกงานคลังจังหวัดเชียงราย

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2563 นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมด้วย นางสัญญา ไชยเชียงของ คลังเขต 5 และคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง และเยี่ยมเยือนให้กำลังใจผู้บริหาร ข้าราชการ บุคคลากร เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย ที่ห้องสำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย ชั้นล่าง ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย โดยมี นางปรียาพร พาสนาวุฒิพงศ์ คลังจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยข้าราชการ และบุคคลากร เจ้าหน้าที่ ของสำนักงานคลังจังหวัดเชียงรายให้การต้อนรับ พร้อมทั้งรับฟังการมอบนโยบายต่าง ๆ พร้อมกับแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อราชการอื่น ๆ ในการพัฒนาระบบการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น

ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ยังได้ชื่นชมการปฏิบัติงานของหน่วยงานคลังจังหวัดเชียงราย ที่มีการบริหารจัดการองค์กรทั้งภายในและภายนอกเป็นที่น่าพอใจ อีกทั้ง ยังได้กล่าวให้กำลังใจผู้บริหาร ข้าราชการ ทุกระดับชั้น ที่ร่วมมือกันให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างเป็นเลิศ

 

ต่อจากนั้น ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนบ้านพักของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานคลังจังหวัดเชียงรายเพื่อสอดส่องให้การดูแลสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่อีกด้วย

เครดิต โดย / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

ทีมข่าว ทั่วไทยนิวส์ รายงาน