ข้าราชการไทย

เชียงราย – กอ.รมน. บูรณาการ ประสานงาน ร่วมกับหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เวียงเชียงรุ้ง ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

เชียงราย – กอ.รมน. บูรณาการ ประสานงาน ร่วมกับหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เวียงเชียงรุ้ง ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

เมื่อ 14 ก.พ. 2565 เวลา 13.30น. พ.อ. กิตติพล ไพรหิรัญ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.) มอบหมายให้ พ.ต.ต. นรากร หายโศก รอง หน.กลุ่มงานนโยบายแผนฯ จัดกำลังพลบูรณาการ ประสานงาน ร่วมกับหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เวียงเชียงรุ้ง ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยทำการลาดตระเวนจุดเสี่ยงในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยสัก และป่าแม่กกฝั่งขวา เพื่อเป็นการป้องกันป้องปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ และ สัตว์ป่า ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ปัญธิพงศ์ ศิริโชคธนากูล / จ.เชียงราย รายงาน