ข้าราชการไทย

แม่ทัพภาคที่ 4 เดินสายสร้างความเข้าใจกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมสร้างสันติสุข หลังเหตุการณ์ปะทะปัตตานี วิสามัญคนร้าย 7 ราย

แม่ทัพภาคที่ 4 เดินสายสร้างความเข้าใจกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมสร้างสันติสุข หลังเหตุการณ์ปะทะปัตตานี วิสามัญคนร้าย 7 ราย

วันที่ 17 ส.ค.2563 ที่หอประชุม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร อ.เมือง จ.นราธิวาส พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่ เดินสายสร้างความเข้าใจผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการร่วมกันสร้างสันติสุข ดูแล ปกป้องพี่น้องประชาชน เพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตให้กับประชาชน โดย นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ร่วมประชุมกว่าพันคน

พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คือ หัวใจสำคัญในการสนับสนุน ช่วยดูแลพื้นที่ การแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การใช้อาวุธไม่ก่อให้เกิดความสันติสุข การพูดคุยเพื่อสันติสุขท่านั้นที่จะช่วยแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน แต่สำหรับกลุ่มที่ทำร้ายประชาชนผู้บริสุทธิ์ การบังคับใช้กฎหมายเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องดำเนินการ ทั้งนี้ผู้ที่มีส่วนช่วยสร้างความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชน นั่นคือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น เพราะเป็นผู้ดูแลใกล้ชิดประชาชน และทราบความเคลื่อนไหวต่างๆ ในหมู่บ้านเป็นอย่างดี ซึ่งหากมีสิ่งผิดปกติ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านจะเป็นกลุ่มแรกที่รู้ ตรงนี้สำคัญเพราะพี่น้องประชาชนจะอุ่นใจ หากผู้นำท้องถิ่น เป็นผู้นำ ช่วยรัฐทำหน้าที่ดูแลประชาชนให้เกิดความมั่นคงปลอดภัย ขอเพียงอย่ากลัว หน่วยงานความมั่นคงพร้อมเข้ามาดูแลเต็มที่ เพราะการแก้ปัญหาต้องเดินหน้าไปด้วยกัน ที่ผ่านมาต้องขอบคุณกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ศปก. อำเภอ ที่มีช่วยดูแลประชาชน ทั้งเรื่องโควิด เรื่องสถานการณ์ความไม่สงบ การดูแลรักษาป่าไม้ รวมถึงปัญหายาเสพติด ก็อยากให้ช่วยกันดูแลอย่างต่อเนื่อง “อย่าเอาชีวิตชาวบ้านผู้บริสุทธิ์มาเป็นเดิมพัน ขอให้ยึดถือประโยชน์และความสุขของประชาชนเป็นสำคัญ” เพราะถ้าพื้นที่ปลอดเหตุประชาชนปลอดภัย ความสันติสุขก็จะตามมา

ทั้งนี้ ขอให้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ช่วยกันสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชน ให้เกิดความมั่นใจ ไว้ใจ และเชื่อมั่น เพื่อร่วมกันสร้างความปลอดภัยและสร้างสันติสุขให้แก่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และหากพบเห็นสิ่งปกติ บุคคลต้องสงสัยเข้ามาเคลื่อนไหวในพื้นที่จองท่าน ขอให้แจ้งมายังเจ้าหน้าที่ หรือแจ้งไปยังหมายเลขโทรศัพท์สายตรงแม่ทัพภาคที่ 4 โทร : 061-1732999 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง แม่ทัพภาคที่ 4 ได้กล่าวทิ้งท้าย

ข่าว.ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส