ข่าวทั่วไปเศรษฐกิจ

รอง ผวจ.ประจวบฯแนะเกษตรกร จ.นครพนมปลูกมะพร้าว – มะม่วง

รอง ผวจ.ประจวบฯแนะเกษตรกร จ.นครพนมปลูกมะพร้าว – มะม่วง

วันที่ 17 สิงหาคม นายชาตรี จันทร์วีระชัย รองผู้ว่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้กลุ่มเกษตรกรจาก จ.นครพนมที่ต้องการปรับเปลี่ยนอาชีพ ลดพื้นที่การเกษตรเพื่อสร้างรายได้ เพื่อปลูกพืชที่มีอนาคตทางการตลาด ได้เดินทางมาศึกษาดูงานที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ อย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสนใจงานวิสาหกิจชุมชน อาชีพการเกษตรกร จากการปลูกมะพร้าว ขนุน และ มะม่วง ภายหลังเกษตรกรหลายรายในพื้นที่ประสบความสำเร็จ และพร้อมเสนอแนะเทคนิคในการประกอบอาชีพทุกขั้นตอน ขณะที่เดิมเกษตรกรในพื้นที่ จ.นครพนมที่ทำนา ทำสวนยางพารา ล่าสุดประสบปัญหาหลายด้าน หลังดูงานเกษตรกรหลายรายให้ความสนใจ

การปลูกมะพร้าวแกงอายุสั้นให้ผลผลิตภายใน 3 ปีครึ่งเพื่อส่งโรงงานผลิตกะทิแปรรูปส่งออก มะพร้าวน้ำหอมที่มีตลาดรับซื้อให้ราคา ปลูกขนุนส่งขายประเทศ ปลูกมะม่วงแก้วขมิ้นส่งโรงงงานแปรรูปผลไม้ส่งออก และปลูกผักปลอดสารพิษใน หลายอำเภอที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ให้การสนับสนุนงบประมาณในการศึกษาดูงาน //////
พิสิษฐ์รื่นเกษมข่าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โทร 099 339 6444