ข่าวทั่วไปช่วยชาวบ้าน

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดอบรมการแปรรูปและถนอมอาหารให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิท

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดอบรมการแปรรูปและถนอมอาหารให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิท เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 63 นายธวัชชัย ไชยรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นางสุจิรา จันทร์รอด หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน ฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา การแปรรูปและการถนอมอาหาร ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 จำนวน 22 คน ระหว่างวันที่17-19 สิงหาคม 2563 ณ วัดน้ำริดเหนือ ต.น้ำริด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

 


ทั้งนี้ การฝึกอบรมดังกล่าวเป็นการส่งเสริมแรงงานให้มีคุณภาพและช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19. ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน