ข้าราชการไทยข่าวพาดหัวช่วยชาวบ้าน

หน่วยงานฝ่ายความมั่นคงร่วมซ้อมแผนพิทักษ์โก-ลก เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ความไม่สงบอย่างเป็นเอกภาพและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

หน่วยงานฝ่ายความมั่นคงร่วมซ้อมแผนพิทักษ์โก-ลก เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ความไม่สงบอย่างเป็นเอกภาพและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

พ.อ.พิเชษฐ์ ชุติเดโช รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ลงพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลกเพื่อติดตามการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุรักษาความปลอดภัยในเขตเมืองเศรษฐกิจ 8 เมืองหลัก ในพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก โดยนายพิชิต รุ่งประเสริฐ ปลัดอาวุโสอำเภอสุไหงโก-ลก นายพิมล จงรักษ์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง และนายอภินันท์ ชาจิตตะ ปลัดอำเภองานป้องกัน รวมทั้งร้อยเอก ณพัชร พูนขำ ผู้บังคับกองร้อยทหารราบ15112ร่วมสรุปกรอบแนวทางการซักซ้อมแผนพิทักษ์โก-ลก

 

สำหรับการซักซ้อมแผนครั้งนี้ได้มีหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส 30 สถานีตำรวจภูธรสุไหงโก-ลก โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก มูลนิธิเซิ่งหมู่ธารน้ำใจสุไหงโก-ลก ชุด EOD และชุดพิสูจน์หลักฐาน เข้าร่วมปฏิบัติการ ณ บริเวณหน้าซุปเปอร์หลังโรงแรมแกรนด์การ์เด้นท์ โดยจำลองเหตุการณ์เมื่อมีคนร้ายเข้ามาสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ เพื่อให้ทุกหน่วยได้เตรียมความพร้อมเชิงรุกในการเข้าคลี่คลายสถานการณ์ดังกล่าวอย่างเป็นเอกภาพ โดยเฉพาะการสื่อสาร การทำงานเป็นทีม ความพร้อมของยานพาหนะ อุปกรณ์เครื่องมือ และระบบการส่งต่อผู้ป่วยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในทุกด้าน

ข่าว.ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส