ข้าราชการไทยข่าวพาดหัว

กองทัพเรือจัดกิจกรรมอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล ปลูกปะการังปล่อยเต่าทะเล

กองทัพเรือจัดกิจกรรมอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล ปลูกปะการังปล่อยเต่าทะเล
วันนี้ 17 ส.ค.63 พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วย นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “รักษ์ปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล”ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ณ บริเวณหาดเตยงาม หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

 

โดยมีหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือในพื้นที่สัตหีบ จิตอาสา นักเรียน นักศึกษา ประชาชน กรมประมงกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมกว่า 400 คน ร่วมกิจกรรมปลูกปะการัง 90 ต้น ปล่อยปลาทะเลจำนวน 918 ตัว ปล่อยเต่าทะเล จำนวน 18 ตัว เก็บขยะในทะเลและเก็บขยะบริเวณชาย
พลเรือโทธานี แก้วเก้า เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ในฐานะเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ กล่าวว่า กิจกรรม “รักษ์ปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล”ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา มีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่พระบรมวงศานุวงศ์ อีกทั้งเพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้กับประชาชน และเยาวชนในพื้นที่ ตลอดจนนักท่องเที่ยวทั่วไป ได้ร่วมกันรักษาทรัพยากรทั้งบริเวณชายฝั่ง และในทะเล ให้เกิดความสะอาด ปราศจากขยะ ถุงพลาสติก ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อสัตว์ทะเล เพื่อลดการสูญเสียของสัตว์ทะเลหายาก หรือที่ใกล้สูญพันธุ์ นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยเพิ่มแหล่งอาหารของสัตว์ทะเลชนิดต่างๆ และจะทำให้ระบบนิเวศในพื้นที่นั้นสมบูรณ์

 

 


ซึ่งกองทัพเรือ ได้สนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาในการดำเนินงานสนับสนุน “โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในพระดำริพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อจัดทำและดำเนินโครงการ แผนงาน และกิจกรรมต่าง ๆ ที่สามารถตอบสนองพระดำริของพระองค์ท่านได้อย่างเป็นรูปธรรม ในการรักษาสิ่งแวดล้อมใต้ท้องทะเลไทย จึงทรงมีพระประสงค์ให้มี “โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา”ซึ่งได้ดำเนินโครงการฯ ประกอบด้วยด้านการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ ด้านการอนุรักษ์ท้องทะเลไทยและแนวปะการัง และ ด้านการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและประชาสัมพันธ์ และสอดคล้องตามแนวทางการสนองพระดำริ เพื่อส่งเสริมงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ให้สิ่งมีชีวิตในทะเลยังคงความอุดมสมบูรณ์ และสัตว์ทะเลหายากที่ใกล้สูญพันธุ์ยังคงมีอยู่สืบต่อไป

ภาพ/ข่าว นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี ผู้สื่อข่าว จ.ชลบุรี
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก