ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัวตรวจเยี่ยม

พิษณุโลก – ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียน ในโอกาสที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งนายอำเภอวังทอง

พิษณุโลก นางพีรกานต์ ทองเชื้อ นายก อบต.วังพิกุล ทีมคณะผู้บริหาร ปลัด เจ้าหน้าที่ สมาชิก อบต.วังพิกุล และผู้นำท้องที่ ตำบลวังพิกุล นำโดย กำนันเสน่ห์ จิตรจรัส ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ แพทย์ สารวัตรฯ ร่วมต้อนรับนายอัครโชค สุวรรณทอง นายอำเภอวังทอง

ที่ได้ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียน ในโอกาสที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งนายอำเภอวังทอง และให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ เน้นย้ำแนวทางการขับเคลื่อนงานสำคัญเร่งด่วน เช่น การควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในพื้นที่, การป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออง PM 2.5, การป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอัคคีภัย ณ อาคารโดมเอนกประสงค์อบต.วังพิกุล ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก