ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัว

ประจวบฯ ประกอบพิธีถวายราชสักการะ ร.4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยรำลึก152 ปีสุริยุปราคาบ้านหว้ากอ

ประจวบฯ ประกอบพิธีถวายราชสักการะ ร.4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยรำลึก152 ปีสุริยุปราคาบ้านหว้ากอ

วันที่ 18 สิงหาคม นายคมสัน เจริญอาจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน ร่วมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18 สิงหาคม 2563 โดยมีการขับเสภาเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ กล่าวถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ รำลึกเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์เมื่อ 152 ปีก่อน ภายหลังพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวง ณ บ้านหว้ากอ หลังการคำนวณล่วงหน้าว่าจะเกิดปรากฎการณ์ดังกล่าวในเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2411

 

สำหรับช่วงวันที่ 18 – 22 สิงหาคมนี้ อุทยานฯ หว้ากอ จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติโดยมีกิจกรรมแรลลี่วิชาการ 6 ฐานเรียนรู้ การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ การแสดงโครงงานวิทยาศาสตร์ การแสดงผลงานนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์สำหรับประชาชนทั่วไป เป็นการจุดประกายความคิดด้านวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน เยาวชนทั้งในและนอกระบบโรงเรียนได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน /////
พิสิษฐ์รื่ 099 3396 4 4 4