โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี จับมือกับ เอ็มม่า อลิส เปิดหลักสูตรนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์ พัฒนาการเรียนรู้สู่เทคโนโลยีสมัยใหม่

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี จับมือกับ เอ็มม่า อลิส เปิดหลักสูตรนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์ พัฒนาการเรียนรู้สู่เทคโนโลยีสมัยใหม่  

Read More

นิเทศศาสตร์ ม.รำไพ รับตรงนักศึกษา ป.ตรี รอบ 1 ปีการศึกษา 2566 พร้อมบริการวิชาการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนมัธยมศึกษา

นิเทศศาสตร์ ม.รำไพ รับตรงนักศึกษา ป.ตรี รอบ 1 ปีการศึกษา 2566 พร้อมบริการวิชาการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนมัธยมศึกษ

Read More

เชียงราย – มทบ.37 โดย นฝ.นศท.มทบ.37 โครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2565

มทบ.37 โดย นฝ.นศท.มทบ.37 โครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2565 เมื่อ 20ก.ค. 65 เวลา 09.00น.  พล.ต.ประพัฒน์ พบสุวรรณ ผอ.ศอ.จอส.พระร

Read More

พิษณุโลก – กองบิน ๔๖ จัดกิจกรรม “Air Scout School Tour” ประจำปี ๒๕๖๕ ให้แก่ลูกเสือ-เนตรนารี เหล่าอากาศ

พิษณุโลก กองบิน ๔๖ จัดกิจกรรม “Air Scout School Tour” ประจำปี ๒๕๖๕ ให้แก่ลูกเสือ-เนตรนารี เหล่าอากาศ เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นาวาอากาศ

Read More

อำนาจเจริญ-สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อมอบนโยบาย ที่สำคัญในการเปิดการเรียนการสอนแบบ on site ในสถานศึกษาให้ปลอดภัย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อมอบนโยบาย ที่สำคัญในการเปิดการเรียนการสอนแบบ on site ในสถานศึกษาให้

Read More

เชียงราย – โรงเรียนศาสตร์พระราชา ให้นักเรียนปลูกข้าวเหนียว “พันธุ์หอมรุ่งเรือง” ลดค่าใช้จ่าย

โรงเรียนศาสตร์พระราชา ให้นักเรียนปลูกข้าวเหนียว “พันธุ์หอมรุ่งเรือง” ลดค่าใช้จ่าย วันที่ 3 กรกฎาคม 2565 ดร.กัมพล ไชยนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนรา

Read More

เซนต์เทเรซา โรงเรียนต้นแบบด้านนวัตกรรมและวิทยาศาสตร์ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เปิดบ้านโชว์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ไอเดียสุดล้ำ วางเป้าหมายเป็นโรงเรียนนวัตกรรมชั้นแนวหน้าของไทย

เซนต์เทเรซา โรงเรียนต้นแบบด้านนวัตกรรมและวิทยาศาสตร์ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เปิดบ้านโชว์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ไอเดียสุดล้ำ วางเป้าหมายเป็นโรงเรียนนวัตกรรมช

Read More

พิษณุโลก-สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประเมินคุณภาพการเรียน ONLINE -ONSITE ห่วงความพร้อมของครอบครัว

สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประเมินคุณภาพการเรียน ONLINE -ONSITE ห่วงความพร้อมของครอบครัว นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

Read More

กาญจนบุรี – มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ มอบสิ่งของพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี

กาญจนบุรี มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ มอบสิ่งของพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 28 มิถุนายน 2565 นายจีระเกียรติ

Read More

ตราด/โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จัดโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจําปี 2565

ตราด/โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จัดโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจําปี 2565 จัดกิจกรรมกีฬาต้านภัยยาเสพติดและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ตราด/โ

Read More