กองบิน ๕ ให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยม โครงการปรับปรุงขีดความสามารถ บ.จธ.๒

กองบิน ๕ ให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยม โครงการปรับปรุงขีดความสามารถ บ.จธ.๒ เมื่อวันที่ 5สิงหาคม 2563 นาวาอากาศเอก ชยศว์ สวรรค์สรรค์ ผู้บังคับการกองบิน

Read More

จังหวัดเชียงรายประชุมเตรียมจัดกิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชนในด้านความปลอดภัยวินัยจราจรและการจัดการภัยพิบัติ รวมทั้งสรรพกำลัง “รวมพลคนกู้ภัยจังหวัดเชียงราย”

จังหวัดเชียงรายประชุมเตรียมจัดกิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชนในด้านความปลอดภัยวินัยจราจรและการจัดการภัยพิบัติ รวมทั้งสรรพกำลัง "รวมพลค

Read More

สถานีตํารวจภูธรจังหวัดตราด จัดโครงการ เฝ้า ตรวจ เตือน และการรองรับภัยพิบัติ ครั้งที่ 2

https://youtu.be/qChQKqdb8Sc สถานีตํารวจภูธรจังหวัดตราด จัดไอเดียเก๋ตำรวจไม่ทิ้งประชาชน นําข้าราชการตํารวจจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมพิธีจิตอาสาพระรา

Read More

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก ประชุมพิจารณาทบทวนแบบก่อสร้าง

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก ประชุมพิจารณาทบทวนแบบก่อสร้าง วันที่ 5 สิงหาคม 2563 นายณฐพล ชุ่มสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก

Read More

ระทึก หนุ่มลำปางเมายาหอบกระเป๋ากระโดดออกจากรถวิ่งหนี ตร.ไล่ตะกรุบค้นเจอยาไอซ์ยาบ้าเกือบหมื่น

ระทึก หนุ่มลำปางเมายาหอบกระเป๋ากระโดดออกจากรถวิ่งหนี ตร.ไล่ตะกรุบค้นเจอยาไอซ์ยาบ้าเกือบหมื่น วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เขลางค์นคร เ

Read More

เครือข่ายวิทยุมดดำนาวี รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์

เครือข่ายวิทยุมดดำนาวี รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ รักเหมือนพี่เหมือนน้องช่วยกันป้องปฐพี ทัพเรือภาคที่ 1- สมาคมการประมง ชมรมวิทยุมดดำนาวี ทัพเรือภาคที

Read More

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีมอบชุดธารน้ำใจแก่ผู้ได้รับ จากการประกาศตามมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สร้างขวัญและกำลังใจ

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีมอบชุดธารน้ำใจแก่ผู้ได้รับ จากการประกาศตามมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สร้างขวัญและกำลังใจ บ่

Read More

ศรชล ภาค 1 ฝึกปฏิบัติการร่วม ศรชล ประจำปี 2563

ศรชล ภาค 1 ฝึกปฏิบัติการร่วม ศรชล ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 4 ส.ค.63 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 (ศรชล.ภาค 1 อ่าน สอน-ชน) โดย พลเร

Read More

ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดตาก ขับเคลื่อนดำเนินการโครงการสกัดกั้นยาเสพติดในระบบขนส่งพัสดุภัณฑ์

  ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดตาก ขับเคลื่อนดำเนินการโครงการสกัดกั้นยาเสพติดในระบบขนส่งพัสดุภัณฑ์ วันที่ 4 ส.ค. 2563 ที่ห้อ

Read More

สง.ปรมน.ทร.มอบเครื่อง AED พร้อมหุ่นฝึกปั๊มหัวใจ กรมแพทย์ทหารเรือ

สง.ปรมน.ทร.มอบเครื่อง AED พร้อมหุ่นฝึกปั๊มหัวใจ กรมแพทย์ทหารเรือ พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการ สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการ

Read More