พิษณุโลก – ผู้บัญชาการทหารบก ตรวจเยี่ยมหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ และตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก

ผู้บัญชาการทหารบก ตรวจเยี่ยมหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ และตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก วันที 29 พฤศจิกายน 2564 พลเอก ณรงค์พันธ์ จิต

Read More

พิษณุโลก – มทบ.39 ใกล้ไกลเราไปถึง ขับเคลื่อนอุดมการณ์ความรักชาติ ณ บ้านพัฒนาดงน้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

พิษณุโลก มทบ.39 ใกล้ไกลเราไปถึง ขับเคลื่อนอุดมการณ์ความรักชาติ ณ บ้านพัฒนาดงน้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เ

Read More

พิษณุโลก – Army Bike … จักรยานสานฝันปันสุข

Army Bike ... จักรยานสานฝันปันสุข "ยุคปัจจุบันหลายพื้นที่ก้าวสู่เทคโนโลยีใหม่ดิจิทัล เด็กนักเรียนเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัด ...แต่ก็มีอีกหลายพื้

Read More

รอง ผอ.ศรชล./ผบ.ทร. ประธานเปิดการอบรมปฐมนิเทศกำลังพล ประจำปีงบประมาณ 2565

รอง ผอ.ศรชล./ผบ.ทร. ประธานเปิดการอบรมปฐมนิเทศกำลังพล ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 25 พ.ย.64 ที่ห้องประชุมนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จ.ชลบุรี พล.ร.อ.

Read More

โครงการจักรยาน สานฝัน ปันสุข” กองทัพภาคที่ 3

โครงการจักรยาน สานฝัน ปันสุข” กองทัพภาคที่ 3 ตามที่ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก/ผู้บัญชาการ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก มีนโยบายในการ

Read More

เชียงราย – กอ.รมน.จังหวัด. ช.ร. ตรวจสอบแรงงานต่างด้าว ตามแคมป์งานก่อสร้างและที่พักคนงานก่อสร้าง

เชียงราย - กอ.รมน.จังหวัด. ช.ร. ตรวจสอบแรงงานต่างด้าว ตามแคมป์งานก่อสร้างและที่พักคนงานก่อสร้าง เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2564 เวลา 09.00-16.30น. พ.อ. กิ

Read More

แม่ทัพภาคที่ 3 ลงแขกเกี่ยวข้าวปทุมธานี 1 เมล็ดพันธุ์พระราชทาน

แม่ทัพภาคที่ 3 ลงแขกเกี่ยวข้าวปทุมธานี 1 เมล็ดพันธุ์พระราชทาน วันที่ 23 พ.ย. 2564 พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีเก็บเกี่

Read More

เชียงราย – เหล่ากาชาดฯ กลุ่มที่ 2 ร่วมกับ สสจ.เชียงราย รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ กิ่งกาชาด อ.เชียงแสน ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ หอประชุม อ.เชียงแสน

  เชียงราย - เหล่ากาชาดฯ กลุ่มที่ 2 ร่วมกับ สสจ.เชียงราย รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ กิ่งกาชาด อ.เชียงแสน ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ หอป

Read More

เลขาธิการ กช. ลงใต้ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนนักเรียนโรงเรียนเอกชนพร้อมประชุมหารือการเตรียมความพร้อมเปิดเรียน on -site !!

"เลขาธิการ กช. ลงใต้ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนนักเรียนโรงเรียนเอกชนพร้อมประชุมหารือการเตรียมความพร้อมเปิดเรียน on -site !!   เมื่อวันที่ (20 พฤ

Read More

รองเจ้ากรม สรรพาวุธทหารเรือ เปิดอาคาร กองบังคับการรักษาความปลอดภัย หลังใหม่และร่วมทำบุญเพื่อความเป็นศิริมงคล

รองเจ้ากรม สรรพาวุธทหารเรือ เปิดอาคาร กองบังคับการรักษาความปลอดภัย หลังใหม่และร่วมทำบุญเพื่อความเป็นศิริมงคล ในวันนี้ 19 พ.ย.64 พลเรือตรีอุปถัมภ์

Read More