ทรภ.1 จัดกิจกรรมจิตอาสา วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ทรภ.1 จัดกิจกรรมจิตอาสา วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ทัพเรือภาคที่ 1 (ทรภ.1) ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาด ณ โรงเรียนวัดหนองจับเต่า

Read More

จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ ในชีวิตประจำวัน บ.หนองเม็กต.คึมใหญ่อ.เมืองจ.อำนาจเจริญ วันที่ 6 ธันวาคม 2566

จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ ในชีวิตประจำวัน บ.หนองเม็กต.คึมใหญ่อ.เมืองจ.อำนาจเจริญ วันที่ 6 ธันวาคม 2

Read More

พิษณุโลก – ดำเนินโครงการ Big Cleaning Day ภายใต้กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา : พิษณุโลกเมืองสะอาด (PHITSANULOK CLEAN & TIDY)

พิษณุโลก วันที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางพีรกานต์ ทองเชื้อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล พร้อมด้วยทีมบริหาร คณะข้าราชการ พนักงานองค์การบริห

Read More

พิษณุโลก – กองทัพภาคที่ 3 บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน

พิษณุโลก กองทัพภาคที่ 3 บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน ในจังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมใจพัฒนา 2 ฝั่ง 3 สะพาน เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 กองท

Read More

ร้อยเอ็ด – จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

จังหวัดร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันอังคารที่ 18 ตุลาค

Read More

ร้อยเอ็ด – กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์

ร้อยเอ็ด กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เ

Read More

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำจิตอาสา ๙๐๔ และจิตอาสาพระราชทาน ประชาชนร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำจิตอาสา ๙๐๔ และจิตอาสาพระราชทาน ประชาชนร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรม

Read More

เชียงราย – ม​ณ​ฑ​ลทหาร​บก​ที่​ 37 โดย หน่วย​ฝึก​นักศึกษา​วิชา​ททหา จัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต เพื่อประชาชน

เชียงราย - ม​ณ​ฑ​ลทหาร​บก​ที่​ 37 โดย หน่วย​ฝึก​นักศึกษา​วิชา​ททหา จัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต เพื่อประชาชน เมื่อเวบา 14.30น. วันที่ 1 ต.ค.

Read More

รอง ผวจ.ประจวบฯ เปิดกิจกรรม “รณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม” หน้าวัดธงชัยธรรมจักร บางสะพาน

รอง ผวจ.ประจวบฯ เปิดกิจกรรม “รณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม” หน้าวัดธงชัยธรรมจักร บางสะพาน เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 21 กันยายน 2565 บริเ

Read More

พิษณุโลก – นศท. จิตอาสา อบรม Active learning ป้องกันภัยทางน้ำพร้อมช่วยเหลือประชาชน

พิษณุโลก นศท. จิตอาสา อบรม Active learning ป้องกันภัยทางน้ำพร้อมช่วยเหลือประชาชน สืบเนื่องจาก สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณ

Read More