เชียงราย – เหล่ากาชาดฯ กลุ่มที่ 1 ร่วมกับ สสจ.เชียงราย รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ กิ่งกาชาด อ.พาน ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ หอประชุมคุณากร เทศบาล ต.เมืองพาน อ.พาน

  เชียงราย - เหล่ากาชาดฯ กลุ่มที่ 1 ร่วมกับ สสจ.เชียงราย รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ กิ่งกาชาด อ.พาน ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ หอประชุม

Read More

เชียงราย – นฝ.นศท.มทบ.37 กิจกรรมจิตอาสา นศท.จิตอาสาบริจาคโลหิตเพื่อประชาชน

เชียงราย - นฝ.นศท.มทบ.37 กิจกรรมจิตอาสา นศท.จิตอาสาบริจาคโลหิตเพื่อประชาชน เมื่อวันที่  17 พ.ย. 2564 เวลา 09.00น.  พล.ต.ศุภฤกษ์​ สถาพร​ผล​ ผอ.ศ

Read More

พิษณุโลก – ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 39 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน สนับสนุนศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัส โควิด-19

พิษณุโลก เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 พลตรี นพดล รอดกลาง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 / ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 39 จัดก

Read More

เชียงราย – ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.37 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ดำเนินการทำความสะอาด และพัฒนาวัดพระธาตุดอยจอมทอง อ.เมือง จว.ช.ร.

เชียงราย - ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.37 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ดำเนินการทำความสะอาด และพัฒนาวัดพระธาตุดอยจอมทอง อ.เมือง จว.ช.ร.   เมื่อ

Read More

ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.37 จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมบริจาคโลหิตให้แก่ผู้ป่วยที่ต้องการรับโลหิตสำหรับการรักษาพยาบาล และช่วยบรรเทาภาวะการขาดแคลนโลหิตสำรอง

ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.37 จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมบริจาคโลหิตให้แก่ผู้ป่วยที่ต้องการรับโลหิตสำหรับการรักษาพยาบาล และช่วยบรรเทาภาวะการขาดแคลนโลหิตสำรอง

Read More

ตราด – โรงเรียรคลองใหญ่วิทยาคม จัดโครงการ การสร้างซั้งกอบ้านปลาและเก็บขยะ เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟู

โรงเรียรคลองใหญ่วิทยาคม จัดโครงการ การสร้างซั้งกอบ้านปลาและเก็บขยะ เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์สัตว์นํ้า เมื่อเวลา 15.30 น.วันที่ 10 พย.2564 ณ.ที่ท่าเ

Read More

ร้อยเอ็ด – พล.ต.วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผบ.มทบ.27/ผอ.ศบภ.มทบ.27ลุยน้ำ เกี่ยวข้าวร่วมกับกำลังพลช่วยชาวนา ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม

ร้อยเอ็ด/...พล.ต.วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผบ.มทบ.27/ผอ.ศบภ.มทบ.27ลุยน้ำ เกี่ยวข้าวร่วมกับกำลังพลช่วยชาวนา ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม เมื่อเวลา

Read More

อบจ.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day ตามแนวทางการขับเคลื่อนวาระ “พิษณุโลกเมืองสะอาด” (PHITSANULOK CLEAN & TIDY)

อบจ.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day ตามแนวทางการขับเคลื่อนวาระ "พิษณุโลกเมืองสะอาด" (PHITSANULOK CLEAN & TIDY) วันที่ 10 พฤ

Read More

อำเภอสัตหีบ จัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาวัดใหม่อยู่สงัดเฉลิมพระเกียรติ

อำเภอสัตหีบ จัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาวัดใหม่อยู่สงัดเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 9 พ.ย.64 ณ วัดใหม่อยู่สงัด ม.9 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.

Read More

กองทัพเรือ โดยโรงเรียนนายเรือจัดกิจกรรมจิตอาสา”เราทำดีด้วยหัวใจ”

กองทัพเรือ โดยโรงเรียนนายเรือจัดกิจกรรมจิตอาสา"เราทำดีด้วยหัวใจ" ในการทำความสะอาดโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเตรียมการต้อนรับครู และนักเรียนก่อนเปิ

Read More