จันทบรี – กลุ่มคนจันท์ปกป้องสถาบันพร้อมใจใส่เสื้อม่วง แสดงพลังถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมแสดงจุดยืนที่จะปกป้อง และจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักของปวงชนชาวไทย

กลุ่มคนจันท์ปกป้องสถาบันพร้อมใจใส่เสื้อม่วง แสดงพลังถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมแสดงจุดยื

Read More

ชมรมสตรี3.8ชาวไทยภาคเหนือ จัดงาน ” วันสตรียูนหนาน ครั้งที่ 5 ” สุดยิ่งใหญ่โดยมีชาวไทยเชื้อสายจีนยูนหนานจากทั่วประเทศร่วมงานกว่า 2,000 คน

ชมรมสตรี3.8ชาวไทยภาคเหนือ จัดงาน " วันสตรียูนหนาน ครั้งที่ 5 " สุดยิ่งใหญ่โดยมีชาวไทยเชื้อสายจีนยูนหนานจากทั่วประเทศร่วมงานกว่า 2,000 คน https://yo

Read More

พิษณุโลก – แม่ทัพภาคที่ 3 ประชุมคณะกรรมการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ

พิษณุโลก - แม่ทัพภาคที่ 3 ประชุมคณะกรรมการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงในพื้นที่ 17 จังหวัด

Read More

เชียงราย – ผู้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ทุกหมู่เหล่า นัดรวมตัวกันจัดกิจกรรม ” ชาวเชียงรายรวมพลังปกป้องสถาบันฯ “

ผู้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ทุกหมู่เหล่า นัดรวมตัวกันจัดกิจกรรม " ชาวเชียงรายรวมพลังปกป้องสถาบันฯ “ ชมคลิป https://youtu.be/HtaFD

Read More

พะเยา – ชาวอำเภอภูซาง 59 หมู่บ้าน 2,000คน รวมตัวจัดกิจกรรมปกป้องเทิดทูลสถาบันหลักของชาติ

พะเยา - ชาวอำเภอภูซาง 59 หมู่บ้าน 2,000คน รวมตัวจัดกิจกรรมปกป้องเทิดทูลสถาบันหลักของชาติ ชมคลิป https://youtu.be/pOa2dBwan7Y เมื่อเวลา 17.00

Read More