ร้อยเอ็ด – ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ครั้งที่ 13 / 2565

จังหวัดร้อยเอ็ดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ครั้งที่ 13 / 2565 วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

Read More

ร้อยเอ็ด – ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ (กรอ.) จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 3/2565

จังหวัดร้อยเอ็ด ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ (กรอ.) จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 3/2565 วันอังคารที่ 3 พฤษภาค

Read More

ร้อยเอ็ด – ขับเคลื่อนตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ บทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชน 

ร้อยเอ็ด ขับเคลื่อนตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ บทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชน วันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นายภูสิต สมจิตต์

Read More

จังหวัดร้อยเอ็ด – ประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือน มีนาคม 2565

จังหวัดร้อยเอ็ด ประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือน มีนาคม 2565 วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร

Read More

กรุงเทพฯ – การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร(Enterainment Complex)โดยคณะกรรมาธิการการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร ณ ไอคอนสยาม

การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร(Enterainment Complex)โดยคณะกรรมาธิการการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร ณ ไอคอนสยาม ว

Read More

ชลบุรี-กองทัพเรือ จัดอบรมความรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ โคก หนอง นา กำลังพล

กองทัพเรือ จัดอบรมความรู้ เกษตรทฤษฎีใหม่ โคก หนอง นา กำลังพล วันที่ 23 มี.ค.65 กองทัพเรือ โดยกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ จัดอบรมความรู้ “เกษตรทฤษฎีใหม่

Read More

สิงห์บุรี – ประชุมเตรียมความพร้อมวางศิลากฤษ์พระบรมธาตุเจดีย์ศรีหาโพธิ์

ประชุมเตรียมความพร้อมวางศิลากฤษ์พระบรมธาตุเจดีย์ศรีหาโพธิ์ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. พระเทพวิสุทธิกวี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเว

Read More

ประจวบฯ – “เฉลิมชัย”มั่นใจประชาธิปัตย์ได้ส.ส.เพิ่ม ย้ำปชป.ยุคนี้เปิดกว้างไม่ใจแคบให้โอกาสทุกคนที่มีอุดมการณ์ร่วมกัน

“เฉลิมชัย”มั่นใจประชาธิปัตย์ได้ส.ส.เพิ่ม ย้ำปชป.ยุคนี้เปิดกว้างไม่ใจแคบให้โอกาสทุกคนที่มีอุดมการณ์ร่วมกัน นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรคประชาธิป

Read More

ประจวบ – ตัวแทนจาก SVL Group ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่น ร่วมงาน “ประชุมใหญ่สามัญ” ประจำปี 2565

ทีมชุมชนสัมพันธ์และพัฒนาชุมชน” ในนามตัวแทนจาก SVL Group ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่นสำนักงานประมงอำเภอบางสะพาน ร่วมงาน “ประชุมใหญ่สามัญ” ประจำปี

Read More

พิษณุโลก – คืบหน้าโครงการพัฒนาเกษตรแม่นยำสู่ธุรกิจอุตสาหกรรมอ้อยโรงงาน 

พิษณุโลก-คืบหน้าโครงการพัฒนาเกษตรแม่นยำสู่ธุรกิจอุตสาหกรรมอ้อยโรงงาน วันนี้ (16 มี.ค.65) นายนรสีห์ สุดวิลัย สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นางสาวอ

Read More