จันทบุรี – ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ เน้นย้ำขอความร่วมมือดาวน์โหลดและใช้แอพพลิเคชั่นไทยชนะ เพื่อการติดตามป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

  จ.จันทบุรี ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ เน้นย้ำขอความร่วมมือดาวน์โหลดและใช้แอพพลิเคชั่นไทยชนะ เพื่อการติดตามป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

Read More

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีมอบชุดธารน้ำใจแก่ผู้ได้รับ จากการประกาศตามมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สร้างขวัญและกำลังใจ

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีมอบชุดธารน้ำใจแก่ผู้ได้รับ จากการประกาศตามมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สร้างขวัญและกำลังใจ บ่

Read More

สระแก้ว- แม่ค้ากัมพูชา วอนรัฐบาลไทย” สระแก้ว- ยังคงตรวจเข้มพ่อค้าแม่ค้าที่ข้ามชายแดนเข้ามาดูสินค้าในตลาดโรงเกลือวันละไม่เกิน 100 คน อย่างเข้มงวด

https://youtu.be/A-6MWfSufcs สระแก้ว- แม่ค้ากัมพูชา วอนรัฐบาลไทย" สระแก้ว- ยังคงตรวจเข้มพ่อค้าแม่ค้าที่ข้ามชายแดนเข้ามาดูสินค้าในตลาดโรงเกลือวันละไ

Read More