สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมรณรงค์สงขลาอ่อนหวาน มัน เค็ม ลดเสี่ยง ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง/ก้าวท้าใจ Season 5

16-09-66 พี่เสือ นักข่าวสงขลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมรณรงค์สงขลาอ่อนหวาน มัน เค็ม ลดเสี่ยง ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง/ก้าวท้าใจ Season 5

Read More

SVL Group สร้างสังคมอุดมสุข ผ่านโครงการ “ขยะสร้างสุข”

SVL Group สร้างสังคมอุดมสุข ผ่านโครงการ “ขยะสร้างสุข” นายอุดม สดใส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำกัด พร้อมพนักงานเอสวีแอล กรุ๊ป(SVL Gro

Read More

บสย. ร่วมแสดงพลังวันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2566

บสย. ร่วมแสดงพลังวันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2566 นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ นายฆนัท ครุธกุล กรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) นายสิท

Read More

ร้อยเอ็ด – เปิดกิจกรรม พลังชุมชน สร้างถนนปลอดภัย ปี 3

ร้อยเอ็ด เปิดกิจกรรม พลังชุมชน สร้างถนนปลอดภัย ปี 3 วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เ

Read More

กองทุนแม่ของแผ่นดิน จ.ประจวบฯ จัดค่ายอบรมให้ความรู้ เด็ก เยาวชน เพื่อเสริมสร้างเกราะป้องกัน ปัญหายาเสพติด

กองทุนแม่ของแผ่นดิน จ.ประจวบฯ จัดค่ายอบรมให้ความรู้ เด็ก เยาวชน เพื่อเสริมสร้างเกราะป้องกัน ปัญหายาเสพติด เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 ที่บ้านทางส

Read More

น่าน – กิจกรรมรณรงค์ ลด ละ เลิกเหล้าเข้าพรรษา วิ่งพักตับ

29 กรกฎาคม 2566 พ.อ.พยอม บุญทร ข่าวน่าน โทร0932260055 น่าน กิจกรรมรณรงค์ ลด ละ เลิกเหล้าเข้าพรรษา วิ่งพักตับ วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2566 ณ บริเว

Read More

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการ “ส่งเสริมเยาวชนให้ขับขี่ปลอดภัยและได้รับใบอนุญาตขับรถ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการ “ส่งเสริมเยาวชนให้ขับขี่ปลอดภัยและได้รับใบอนุญาตขับรถ วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ศาลเยาวชนและครอบครัวจั

Read More

จันทบุรี – Kick Off กิจกรรม “จังหวัดจันทบุรีปลอดขยะพลาสติก”

จ.จันทบุรี Kick Off กิจกรรม “จังหวัดจันทบุรีปลอดขยะพลาสติก”งดการให้-ปฏิเสธการรับ ลดการใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียว” ส่งเสริมให้เกิดการลดการเกิดขยะทุกวิถีทา

Read More

กองทุนแม่ของแผ่นดิน จ.ประจวบฯ ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก

กองทุนแม่ของแผ่นดิน จ.ประจวบฯ ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน 2566 ที่บ้านทางสาย หมู่ 9 ต.ธงชัย อ.บางสะพา

Read More

ปทุมธานี – สบยช.จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

ปทุมธานี สบยช.จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิ.ย.2565 แพทย์หญิงภัทรินทร์ ชมภูคำ รองผู้อำนวยการด

Read More