จันทบุรี-ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำคณะออกรณรงค์ให้ประชาชนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 เข็มกระตุ้นในพื้นที่หมู่บ้านชายแดน

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำคณะออกรณรงค์ให้ประชาชนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 เข็มกระตุ้นในพื้นที่หมู่บ้านชายแดน วันนี้ ( 7 ก.ค.65 ) ที่บ้านสามสิบ หมู

Read More

พิษณุโลก-สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง รพสต.วังพิกุล ทั้ง 2 แห่ง ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับประชาชนที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป เข็ม1-4

พิษณุโลก นางพีรกานต์ ทองเชื้อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล อสม.รพ.สต.วังพิกุ

Read More

ลพบุรี 140565 เรียกประชุมผู้ปกครองเร่งฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นก่อนเปิดเรียนแบบออนไซต์

ลพบุรี 140565 เรียกประชุมผู้ปกครองเร่งฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นก่อนเปิดเรียนแบบออนไซต์ เทศบาลเมืองเขาสามยอด เรียกประชุมผู้ปกครองโรงเรียนในสังกัด เน้นการฉี

Read More

จังหวัดลพบุรี 090565 เร่งฉีดวัคซีนให้เด็กนักเรียนพร้อมเปิดภาคเรียนใหม่

จังหวัดลพบุรี 090565 เร่งฉีดวัคซีนให้เด็กนักเรียนพร้อมเปิดภาคเรียนใหม่ บุคลากรทางการแพทย์เร่งดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 1

Read More

ร้อยเอ็ด มูลนิธิองค์กรทำดี มอบวัคซีคชิโนฟาร์มให้จังหวัดร้อยเอ็ด5000โดส

ร้อยเอ็ด มูลนิธิองค์กรทำดี มอบวัคซีคชิโนฟาร์มให้จังหวัดร้อยเอ็ด5000โดส เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มจิตอ

Read More

พิษณุโลก-แจ้งให้ทราบ และเชิญชวนให้ไปรับการฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด 19 ที่ อาคารโดมอเนกประสงค์ อบต.วังพิกุล

พิษณุโลก วันที 4 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 น. นางพีรกานต์ ทองเชื้อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล และนายปัณณวิชญ์ จันทร์ตรี รองนายกฯ ร่วมประชุมประจำเด

Read More

ประจวบฯ เร่งรัดฉีดวัคซีนโควิด 19 สร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กนักเรียน รับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

จ.ประจวบฯ เร่งรัดฉีดวัคซีนโควิด 19 สร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กนักเรียน รับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 26 เม.ย.65 ที่ห้องประชุมราชภักดิ์ ชั้น 5

Read More

จังหวัดลพบุรี 250465 สาธารณสุขเร่งฉีดวัคซีนพร้อมรับเปิดเทอม

จังหวัดลพบุรี 250465 สาธารณสุขเร่งฉีดวัคซีนพร้อมรับเปิดเทอม สำนักงานสาธารณสุขจัดบุคลากรทางการแพทย์เร่งฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ให้กับนักเรียน อายุ 5 – 11

Read More

พิษณุโลก-ใหัทราบ และเชิญชวนให้ไปรับการฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด 19

พิษณุโลก.นางพีรกานต์ ทองเชื้อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล ร่วมประชุมประจำเดือนเมษายน กับผู้นำหมู่บ้าน หมู่ 8 บ้านวังสำโรง บ้านสมอคลอง ชี้แจง ข้อ

Read More

ประจวบฯ – เร่งฉีดวัคซีนนักเรียนเข็มแรกอายุ 5-11 ปี หลังพบโควิดระบาดติดเชื้อในจังหวัดวันละกว่า200คน

ประจวบเร่งฉีดวัคซีนนักเรียนเข็มแรกอายุ 5-11 ปี หลังพบโควิดระบาดติดเชื้อในจังหวัดวันละกว่า200คน วันที่ 11 มีนาคม 65 ที่บริเวณหอประชุมโรงเรียนอนุบ

Read More