ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 32 ร่วมๆกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช)

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 32 ร่วมๆกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช)

Read More

จ.ตราด จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันปิยมหาราช

จ.ตราด จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันปิยมหาราช https://youtu.be/WOtwAPZN_n0?si=5vH7TrTk

Read More

จ.ประจวบฯประกอบพิธีวางพวงมาลา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

จ.ประจวบฯประกอบพิธีวางพวงมาลา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ วันนี้23 ต.ค.

Read More

อบจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องใน “วันปิยมหาราช” ประจำปี 2566 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า

อบจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องใน “วันปิยมหาราช” ประจำปี 2566 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า

Read More

ลพบุรี – พิธีถวายพวงมาลาสักการะวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 5

ลพบุรี - พิธีถวายพวงมาลาสักการะวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 5 จังหวัดลพบุรี จัดพิธีถวายพวงมาลาสักการะ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้า

Read More

อ.คลองใหญ่ จ.ตราด จัดพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

อ.คลองใหญ่ จ.ตราด จัดพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว .23 ตค.66 นายวิจิตร พาพลงาม นายอําเภอคลอง

Read More

พิษณุโลก – กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช”

พิษณุโลก - กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุล

Read More

จันทบุรี – ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 วันปิยะมหาราช

จันทบุรี - ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท

Read More