อบจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2567

อบจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2567 วันที่ 6

Read More

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนำส่วนราชการ ทำกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนำส่วนราชการ ทำกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

Read More

นครนายก – พิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567

นครนายก - พิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องใ

Read More

อ.คลองใหญ่ จ.ตราด จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันสําคัญของชาติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

อ.คลองใหญ่ จ.ตราด จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันสําคัญของชาติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน

Read More

จันทบุรี – จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567 และวันอนุรักษ์มรดกไทย

จันทบุรี - จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2

Read More

จันทบุรี – ประกอบพิธีบรรพชา อุปสมบท และบวชเนกขัมมะศีลจาริณี ลูกเสือ เนตรนารี ภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

จันทบุรี - ประกอบพิธีบรรพชา อุปสมบท และบวชเนกขัมมะศีลจาริณี ลูกเสือ เนตรนารี ภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเ

Read More

จันทบุรี – จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567 และวันอนุรักษ์มรดกไทย

จันทบุรี - จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2

Read More

อบต.คลองใหญ่ จ.ตราด ร่วมกับคณะสงฆ์วัดคลองจากจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนร่วมกับโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนในตําบลคลองใหญ่ จํานวน 33 รูป

อบต.คลองใหญ่ จ.ตราด ร่วมกับคณะสงฆ์วัดคลองจากจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนร่วมกับโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เด็กและเยาว

Read More