รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่จังหวัดเชียงราย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่จังหวัดเชียงราย วันนี้

Read More

เชียงราย – ชาวเชียงรายรวมตัวจี้จังหวัดหาทางแก้ปัญหาหมอกควันฝุ่นพิษ

เชียงราย - ชาวเชียงรายรวมตัวจี้จังหวัดหาทางแก้ปัญหาหมอกควันฝุ่นพิษ เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 10 เมษายน 2566 ที่ลานหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช

Read More