พะเยา – เกษตรอำเภอแม่ใจ พร้อมเกษตรจังหวัด เยี่ยมเกษตรกรต้นแบบในโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  พะเยา - เกษตรอำเภอแม่ใจ พร้อมเกษตรจังหวัด เยี่ยมเกษตรกรต้นแบบในโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันจันทร์ที่

Read More

พะเยา- เที่ยวเกษตรอินทรีย์ ชิม-ช้อบ “เสาวรสยักษ์” พืชหายาก รสชาติหวานหอมกลมกล่อม แก้เบาหวาน ความดันชะงัด

พะเยา- เที่ยวเกษตรอินทรีย์ ชิม-ช้อบ “เสาวรสยักษ์” พืชหายาก รสชาติหวานหอมกลมกล่อม แก้เบาหวาน ความดันชะงัด https://youtu.be/EvMeKcqDHfU วันนี้ (3

Read More

พะเยา – เกษตรอำเภอแม่ใจ พบไร่นาสวนผสม เตรียมดันเป็นแหล่งเรียนรูให้เกษตรกรรุ่นใหม่ไดัเข้าศึกษา

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 นายการุณย์ มะโนใจ เกษตรอำเภอแม่ใจ และ น.ส.นริสรา กาวิวงศ์ นวส.ปฏิบัติการ รับผิดชอบงานส่งเสริมการเกษตร ได้เข้าตรวจเยี่ยมภายใ

Read More

พะเยา – อำเภอแม่ใจเปิดประชุมการพัฒนาเกษตรในอำเภอแม่ใจ

พะเยา - อำเภอแม่ใจเปิดประชุมการพัฒนาเกษตรในอำเภอแม่ใจ วันพุธ ที่ 18 พ.ย. 63 เวลา13.30 น. นายพีรัช จันธิมา ปลัดอาวุโส รักษาราชการแทน นายอำเภอแม่ใจ ท

Read More

เชียงราย – อำเภอเชียงของ ชูข้าวปิฎก 310 แบรนด์ข้าวใหม่ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน

อำเภอเชียงของ ชูข้าวปิฎก 310 แบรนด์ข้าวใหม่ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายทัศนัย สุธาพจน์ นายทัศนัย สุธาพจน์ น

Read More

พะเยา – ประธานสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืน และ กลุ่มนักศึกษาปริญญาโท ม.พะเยา ตัวแทนจาก รพ.เชียงคำ เข้าเยี่ยมชมแปลงพืชผักสวนครัวของกลุ่มฟาร์มเห็ดภูซาง บ้านสบบง และแปลงพืชผัก บ้านป่าสัก อ.ภูซาง

ประธานสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืน และ กลุ่มนักศึกษาปริญญาโท ม.พะเยา ตัวแทนจาก รพ.เชียงคำ เข้าเยี่ยมชมแปลงพืชผักสวนครัวของกลุ่มฟาร์มเห็ดภูซาง บ้านสบบง และ

Read More

พะเยา – รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดําริการจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เข้าเยี่ยมชม กลุ่มสบบงเกษตรผสมผสาน ( เครือข่าย YSF. ) อ.ภูซาง

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดําริการจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ลงพื้นที่ อ.ภูซาง ชมคลิป https://youtu.

Read More

เกษตรกรชาวนาในจังหวัดจันทบุรี เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิต พอใจรัฐบาลจัดทำโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เตรียมพร้อมเข้าร่วมโครงการขณะราคาข้าวเปลือกหลังเก็บเกี่ยวขยับราคาเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

เกษตรกรชาวนาในจังหวัดจันทบุรี เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิต พอใจรัฐบาลจัดทำโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เตรียมพร้อมเข้าร่วมโครงการขณะราคาข้าวเปลือกหล

Read More

พะเยา เจ้าของร้านกาแฟใช้เวลาว่างปลูก ‘เมล่อน’ สายพันธุ์ญี่ปุ่น  ออร์เดอร์สั่งจองทางโซเซียลเพียบ ส่งขายทั่วประเทศ

เจ้าของร้านกาแฟใช้เวลาว่างปลูก ‘เมล่อน’ สายพันธุ์ญี่ปุ่น  ออร์เดอร์สั่งจองทางโซเซียลเพียบ ส่งขายทั่วประเทศ ชมคลิป https://youtu.be/y2LcCYp3GKQ

Read More