จันทบุรี – ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

จ.จันทบุรี ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนด้วย

Read More

จันทบุรี – จัดโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัด พ.ศ.2564-2569 วางแนวทางการพัฒนาด้านการเกษตรกรรมรวบรวมข้อมูล ปัญหา ความต้องการ ให้ครอบคลุมทุกมิติ 

จ.จันทบุรี จัดโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัด พ.ศ.2564-2569 วางแนวทางการพัฒนาด้านการเกษตรกรรมรวบรวมข้อมูล ปัญหา ความต้องการ ให้ครอบคลุมทุกมิติ

Read More

จันทบุรี – สส.เขต1 จันทบุรี ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนโควิด-19

สส.เขต1 จันทบุรี ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนโควิด-19 ที่บริเวณลานชุมชนการเคหะ2 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจัน

Read More

จันทบุรี – ประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

จ.จันทบุรี ประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษ

Read More

จันทบุรี – สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ เหล่ากาชาด และ แม่บ้านมหาดไทย จ.จันทบุรีจัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค บรรเทาความเดือดร้อนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ เหล่ากาชาด และ แม่บ้านมหาดไทย จ.จันทบุรีจัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค บรรเทาความเด

Read More

จันทบุรี – โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี เร่งฉีดวัคซีนเชิงรุกบุกถึงตำบลให้ประชาชนผู้สูงอายุ และกลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง ลดปัญหาการเดินทาง ป้องกันโควิด – 19

โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี เร่งฉีดวัคซีนเชิงรุกบุกถึงตำบลให้ประชาชนผู้สูงอายุ และกลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง ลดปัญหาการเดินทาง ป้องกันโควิด – 19 วันนี้

Read More

จันทบุรี – ประชุมระดมความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการในการรองรับผลผลิตทางการเกษตร ป้องกันแก้ไขปัญหาผลผลิตล้นตลาด ราคาตกต่ำ

จ.จันทบุรี ประชุมระดมความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการในการรองรับผลผลิตทางการเกษตร ป้องกันแก้ไขปัญหาผลผลิตล้นตลาด ราคาตกต่ำ วันนี้ ( 10 ส.

Read More

จันทบุรี – สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี เน้นย้ำกลุ่มผู้สูงอายุ และ ผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง รวมทั้งหญิงตั้งครรภ์ รีบติดต่อ รพ.สต. เพื่อเข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด

สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี เน้นย้ำกลุ่มผู้สูงอายุ และ ผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง รวมทั้งหญิงตั้งครรภ์ รีบติดต่อ รพ.สต. เพื่อเข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด เนื่องจ

Read More

จันทบุรี – จังหวัดจันทบุรีประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการขออนุญาตผลิต( ปลูก ) กัญชง ป้องกันมิให้นำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ ผ่านระบบการประชุมทางไกล ซูม

จังหวัดจันทบุรีประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการขออนุญาตผลิต( ปลูก ) กัญชง ป้องกันมิให้นำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ ผ่านระบบการประชุมทางไกล ซูม วัน

Read More

จันทบุรี – ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 3

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 3 ที่บูรณาการความร่วมมือท้องถิ่น ท้องที่ ทหาร ประชาชนจิตอาสา และหน่วยงานที่เกี่ยว ส่งมอบกุญ

Read More