เชียงราย – เหล่ากาชาด ร่วมงานกิจกรรมวันสื่อมวลชนแห่งชาติ ณ วัดศรีเกิด

เชียงราย - เหล่ากาชาด ร่วมงานกิจกรรมวันสื่อมวลชนแห่งชาติ ณ วัดศรีเกิด วันเสาร์ ที่ 5 มีนาคม 2565 เวลา 09.45 น. นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่าก

Read More

เชียงราย – มทบ.37 โดย นฝ.นศท.มทบ.37 จัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต

เชียงราย - มทบ.37 โดย นฝ.นศท.มทบ.37 จัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต เมื่อเวลา 09.00น. วันที่ 18 ก.พ. 2565 พล.ต.ศุภฤกษ์ สถาพรผล ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน

Read More

เชียงราย – ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.37 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน บริจาคโลหิตให้แก่พี่น้องประชาชน ซึ่งประสบปัญหาโลหิตขาดแคลน จากผลกระทบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019

เชียงราย - ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.37 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน บริจาคโลหิตให้แก่พี่น้องประชาชน ซึ่งประสบปัญหาโลหิตขาดแคลน จากผลกระทบสถานการณ์การแพร่ระบ

Read More

เชียงราย – สาวแสบอ้างสามารถทำบัตรประชาชนได้ เรียกเงินเกือบแสน สุดท้ายหายเข้ากรีบเมฆ

เชียงราย - สาวแสบอ้างสามารถทำบัตรประชาชนได้ เรียกเงินเกือบแสน สุดท้ายหายเข้ากรีบเมฆ https://youtu.be/MXZtwDRgDgk เมื่อเวลา 19.39 น. วันที่ 1

Read More

เชียงราย – สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ถวาย ณ วัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน

เชียงราย - สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ถวาย ณ วัดหมื่นพุทธเมตตาคุ

Read More

เชียงราย – มทบ.37 จัดชุด ชป.กร.มทบ.37 (ขุนภักดี) พบปะประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องการสมัครเข้ารับราชการทหาร ประจำปี 2564

มทบ.37 จัดชุด ชป.กร.มทบ.37 (ขุนภักดี) พบปะประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องการสมัครเข้ารับราชการทหาร ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2564 เวลา 10.

Read More

เชียงราย – ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.37/ศบค.19 มทบ.37 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ช่วยเหลือแนะนำ ให้กับพี่น้องประชาชน และกำลังทหารตามแนวชายแดน ในการฉีดวัคซีน COVID-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ 

เชียงราย - ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.37/ศบค.19 มทบ.37 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ช่วยเหลือแนะนำ ให้กับพี่น้องประชาชน และกำลังทหารตามแนวชายแดน ในการฉีดวัคซี

Read More

เชียงราย – กอ.รมน.เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนโต้ตอบในภาวะฉุกเฉินระดับจังหวัดรูปแบบการฝึก “เฉพาะหน้าที่” (Functional Exercise : FEX)

เชียงราย - กอ.รมน.เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนโต้ตอบในภาวะฉุกเฉินระดับจังหวัดรูปแบบการฝึก "เฉพาะหน้าที่" (Functional Exercise : FEX) วันที่ 9  พ.ย. 25

Read More

เชียงราย – ตำรวจ ทหาร จับชายลักลอบเข้าเมืองคาน้ำรวก

เชียงราย - ตำรวจ ทหาร จับชายลักลอบเข้าเมืองคาน้ำรวก เมื่อเวลา19.30 น. เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 ร.ต.อ.ดร กันทะขัด ร.ต.ท.คนอง ราชคม ร.ต.ต.นวพรรษ

Read More