จันทบุรี – ประกอบพิธีมอบหนังสือพระราชทานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่มที่ 43 ฉบับพระราชทาน แก่โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีจำนวน 72 โรงเรียน

วันนี้ ( 12 ก.พ.67 ) ที่โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี นายธวัชชัย นามสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือพระราชทานสาร

Read More