ฉก.ม.2 ร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลาดตระเวนป่า อ.เวียงแก่น พบการลักลอบตัดไม้ พร้อมยึดของกลางไม้ท่อนและไม้แปรรูป

ฉก.ม.2 ร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลาดตระเวนป่า อ.เวียงแก่น พบการลักลอบตัดไม้ พร้อมยึดของกลางไม้ท่อนและไม้แปรรูป ---------------------------------

Read More