ตราด – อบต.คลองใหญ่ จัดพิธีมอบรางวัลโครงการแข่งขันกีฬาตกปลา ครั้งที่ 10

ตราด/ อบต.คลองใหญ่ จัดพิธีมอบรางวัลโครงการแข่งขันกีฬาตกปลา ครั้งที่ 10 https://youtu.be/eATVKHOfKKs ประจำปี 2564 ที่หน้าองค์การบริหารส่วนตําบลคล

Read More