นนทบุรี – เจ้าอาวาสวัดไผ่เหลืองจัด”โครงการ บ้านไปถึงวัด วัดไปถึงบ้าน”ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง

นนทบุรี - เจ้าอาวาสวัดไผ่เหลืองจัด”โครงการ บ้านไปถึงวัด วัดไปถึงบ้าน”ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง วันที่ 24 ม.ค.65 น.ส.ปีย์วรา จริยเมโธ สมาชิกสภาจังหวั

Read More