นราธิวาส-นายอำเภอฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบ หลังเกิดฝนพายุลมกระโชกแรง ต้นไม้โค่นทับบ้านเรือนราษฎร

นราธิวาส-นายอำเภอฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบ หลังเกิดฝนพายุลมกระโชกแรง ต้นไม้โค่นทับบ้านเรือนราษฎร วันที่ 6 สิงหาคม 2563 นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิ

Read More