นักการเมืองวิ่งเคลียร์วุ่นขอสื่อเลิกรื้อปัญหาตลาดเอกชนเช่าที่ดิน สปก. 24 ไร่ เปิดกิจการขนถ่ายสัตว์น้ำด่านสิงขร

นักการเมืองวิ่งเคลียร์วุ่นขอสื่อเลิกรื้อปัญหาตลาดเอกชนเช่าที่ดิน สปก. 24 ไร่ เปิดกิจการขนถ่ายสัตว์น้ำด่านสิงขร จากกรณีตัวแทนผู้ประกอบการนำเข้าส่งออ

Read More