ปทุมธานีสบยช.มอบโล่แก่หน่วยงานและบุคคลที่สนับสนุนการดำเนินงานของ สบยช.

ปทุมธานีสบยช.มอบโล่แก่หน่วยงานและบุคคลที่สนับสนุนการดำเนินงานของ สบยช. เมื่อเวลา 14.00น.วันที่ 27 เม.ย.65 ที่สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแ

Read More