ปทุมธานีสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยื่นปทุมธานีขับเคลื่อนนวัตกรรมปฏิรูปเกษตรอินทรีย์ไทย

ปทุมธานีสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยื่นปทุมธานีขับเคลื่อนนวัตกรรมปฏิรูปเกษตรอินทรีย์ไทย วันที่ 24 เมษายน 2565 ที่ตลาดโรงเกลือท้ายเกาะ ถนนปทุมธานี-เสนา ต.ท้

Read More