ปทุมธานีสหกรณ์การเกษตรคลองหลวงจับมือกลุ่มผู้ผลิต

ปทุมธานีสหกรณ์การเกษตรคลองหลวงจับมือกลุ่มผู้ผลิต ขับเคลื่อนซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์   วันที่ 16 มีนาคม 2564 นางฉลวย ชาญสวัสดิ์ สหกรณ์จังหวัดป

Read More