ปทุมธานี – เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำติดตามสถานการณ์น้ำตามแนวคลองพระยาบรรลือ

ปทุมธานีเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำติดตามสถานการณ์น้ำตามแนวคลองพระยาบรรลือ วันที่ 30 ตุลาคม 2565 ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากร

Read More