ปทุมธานีแขวงทางหลวงชี้แจงกรณีงานล่าช้าทำชาวบ้านเดือดร้อน วันที่ 10 มิ.ย.2565

ปทุมธานีแขวงทางหลวงชี้แจงกรณีงานล่าช้าทำชาวบ้านเดือดร้อน วันที่ 10 มิ.ย.2565 ณ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

Read More