ปภ.ร่วมกับ กทม. หน่วยทหาร และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ฝึกการป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคารสูง ยกระดับการจัดการอัคคีภัยตามมาตรฐานสากล

ปภ.ร่วมกับ กทม. หน่วยทหาร และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ฝึกการป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคารสูง ยกระดับการจัดการอัคคีภัยตามมาตรฐานสากล   https:/

Read More