ปภ.เขต 17 จังหวัดจันทบุรี บูรณาการสรรพกำลังฝึกทบทวนเพิ่มทักษะการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ให้ความรู้การติดตั้งประกอบสะพานเบอรี่

ปภ.เขต 17 จังหวัดจันทบุรี บูรณาการสรรพกำลังฝึกทบทวนเพิ่มทักษะการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ให้ความรู้การติดตั้งประกอบสะพานเบอรี่ วันนี้ ( 31 ส.ค.63 )

Read More