จันทบุรี-ประกันสังคมจัดอบรมเครือข่ายประกันสังคมยกระดับบทบาทหน้าที่ของแกนนำเครือข่ายประกันสังคมเพิ่มศักยภาพเกิดประโยชน์แก่ผู้ประกันตนตามมาตรา 40

ประกันสังคมจังหวัดจันทบุรีจัดอบรมเครือข่ายประกันสังคมยกระดับบทบาทหน้าที่ของแกนนำเครือข่ายประกันสังคมเพิ่มศักยภาพเกิดประโยชน์แก่ผู้ประกันตนตามมาตรา 40

Read More