ประจวบจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 เมื่อเวลาประมาณ 16.30 น.วันที่ 30 พฤษภาคม 65

ภาพ/ข่าว:ณัฐพัชญ์ วงษ์ประเสริฐ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รายงานโทร.089-664-5534 ประจวบจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปก

Read More