ประจวบฯพร้อมดูแลนักท่องเที่ยวและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 64ทั่งจังหวัด

ประจวบฯพร้อมดูแลนักท่องเที่ยวและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 64ทั่งจังหวัด ประจวบฯ เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 25

Read More