ประจวบฯระดมรถน้ำดับไฟไหม้หญ้าแห้งเผาวอดป่าสวนยางกว่า 500 ไร่

ประจวบฯระดมรถน้ำดับไฟไหม้หญ้าแห้งเผาวอดป่าสวนยางกว่า 500 ไร่ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน 5 อ.เมือง จ.ประจ

Read More