ประจวบฯเพิ่มจุดลงทะเบียนเราชนะให้ประชาชนกลุ่มพิเศษผ่าน 3 ธนาคาร 3 หน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลัง

ประจวบฯเพิ่มจุดลงทะเบียนเราชนะให้ประชาชนกลุ่มพิเศษผ่าน 3 ธนาคาร 3 หน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลัง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ นางสาวเกศริน ภัทรเปรมเจริญ คลัง

Read More