ประจวบฯ ผ่อนปรนเปิดกิจการทุกประเภทแบบมีเงื่อนไข ยกเว้นบ่อนพนันชนไก่ กัดปลา การพนันทุกประเภท

จ.ประจวบฯ ผ่อนปรนเปิดกิจการทุกประเภทแบบมีเงื่อนไข ยกเว้นบ่อนพนันชนไก่ กัดปลา การพนันทุกประเภท วันที่ 29 มกราคม นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวั

Read More