ประจวบฯ-สร้างโลกให้สดใส!รามคำแหงร่วมกับกองทัพบกจัดกิจกรรมตรวจวัดสายตาประกอบแว่นให้กับนักเรียน-ชาวบ้านท่าวันหิน

สร้างโลกให้สดใส!รามคำแหงร่วมกับกองทัพบกจัดกิจกรรมตรวจวัดสายตาประกอบแว่นให้กับนักเรียน-ชาวบ้านท่าวันหิน มหาวิทยาลัยรามคำแหงร่วมกับกองทัพบก จัดกิจกรรมจ

Read More