ประจวบ ฯผู้ใหญ่บ้านใจถึงพึ่งได้ เมื่อภัยมา (โควิด 19) ตามสโลแกน

ประจวบ ฯผู้ใหญ่บ้านใจถึงพึ่งได้ เมื่อภัยมา (โควิด 19) ตามสโลแกน เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 นายประสงค์ สมทรง (ผู้ใหญ่แป๊ะ) หมู่ที่6บ้านดอนทอง อำเภอบางส

Read More