ประจวบ ฯ SVL Group ร่วมประสานเครือข่ายชุมชน เรียนรู้โลกออนไลน์หนุนเสริมรายได้และศักยภาพชุมชนบางสะพาน สู้วิกฤตโควิด-19 ผ่าน “โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปี 2563”

ประจวบ ฯ SVL Group ร่วมประสานเครือข่ายชุมชน เรียนรู้โลกออนไลน์หนุนเสริมรายได้และศักยภาพชุมชนบางสะพาน สู้วิกฤตโควิด-19 ผ่าน “โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ปร

Read More